Jak funguje Alíkův věrnostní program?

Co jsou kačky?

Kačky jsou výhradně virtuální platidlo v Alíkově věrnostním programu.

Pravidla pro sbírání kaček

 1. Do věrnostního programu je automaticky zařazený každý registrovaný uživatel webu Alík.cz, pokud v nastavení osobních údajů výslovně nesdělí, že si zařazení nepřeje.
 2. Uživateli je zřízeno tzv. kačkové konto, na které se mu připisují získané kačky.
 3. Kačky se připisují za každodenní navštěvování stránek Alík.cz, za napsání a zveřejnění článku v Alíkovinách, za soutěžení v některých soutěžích, či po splnění mimořádného úkolu určeného k jejich získání (např. napsání článku na vyhlášené téma).
 4. Za každý den, kdy uživatel navštíví portál Alík.cz, bude jeho kačkové konto navýšeno o 10 až 100 kaček. Tato odměna se každý navazující den bude zvyšovat o 10 kaček až do maxima 100 kaček (takže první den dostane 10, druhý 20, třetí 30… za desátý a každý další den dostane 100 kaček) a za každý vynechaný den se bude snižovat o 5 kaček. Níže na této stránce je interaktivní graf, na kterém si jde vyzkoušet, jaký má (ne)přítomnost v určitých dnech vliv.
 5. Za zaslání původního (vlastního) článku, který bude zveřejněn v Alíkovinách, získá uživatel 500 až 6000 kaček, ve výjimečných případech až 9000 kaček (u vyhlášeného tématu až 12000 kaček). Články posílejte prostřednictvím formuláře Nová Alíkovina. O tom, zda bude článek zveřejněn, rozhoduje redakce Alíka na základě atraktivnosti tématu a kvality zpracování, viz celé znění pravidel pro Alíkoviny. Pokud bude zaslaný cizí (tj. opsaný, zkopírovaný) článek, udělí redakce odesílateli pokutu až 5000 kaček.
 6. Za vložení nevhodného nebo ukradeného obrázku může uživatel dostat pokutu až 1000 kaček, viz Pravidla pro legální vkládání obrázků.
 7. Podrobný historický přehled vývoje svého kačkového konta najde uživatel na speciální stránce.
 8. Nasbírané kačky je možné vyměnit za nejrůznější dárky a bonusy, jejichž nabídka je pravidelně aktualizována v katalogu dárků.
 9. Vzhledem k výši poštovného do zahraničí nebudou dárky z katalogu zasílány mimo Českou republiku.
 10. Je zakázáno, aby jeden člověk sbíral kačky za navštěvování pro více účtů zároveň. Jakoukoliv odměnu za věrnost si zaslouží pouze skuteční uživatelé, nikoliv předstíraní dvojníci. Sbírání za někoho jiného (za bratra, sestru, syna, dceru) důrazně nedoporučujeme i z bezpečnostních důvodů – uživatel by měl mít své tajné heslo, které nikdo jiný nezná.
 11. Alík.cz si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění, nebude-li výslovně stanoven termín pozdější. Dále má Alík.cz právo kdykoli věrnostní program ukončit s účinností ke dni zveřejnění oznámení o ukončení.

Živá ukázka vlivu denních návštěv na výši odměny

Pod tímto grafem najdeš 31 zaškrtávátek, každé vyjadřuje jeden den. Zaškrtnutím můžeš určovat, zda v daný den Alík byl navštíven, nebo ne – graf ti automaticky ukáže, jak se podle toho mění výše odměny. Pod zaškrtávátky najdeš počty kaček, které by byly přidělené za daný den.

S kačkami souvisejí i hodnosti

Sbíráním kaček je možné získat i takzvanou HODNOST. Výchozí hodností je Voříšek. Tuto hodnost mají všichni noví uživatelé Alíka. Sbíráním kaček mají šanci dosáhnout dalších hodností. Pro získání hodnosti je rozhodující absolutní počet nasbíraných kaček, nehledě na útratu za dárky. Je tedy možné nasbírané kačky vyměnit za dárky, aniž by to negativně ovlivnilo získání hodnosti.

Voříšek  ... všichni noví uživatelé
Junior 1 800 kaček  ... můžeš získat za 23 dní
Šampion 4 000 kaček  ... můžeš získat za 45 dní
Super šampion 10 000 kaček  ... můžeš získat za 105 dní (tři a půl měsíce)
Veterán 21 900 kaček  ... můžeš získat za 224 dní (sedm a půl měsíce)
Vůdce smečky 100 000 kaček  ... můžeš získat za 1005 dní (dva a tři čtvrtě roku)

Uvedené počty dní platí pro stav, když budeš Alíka navštěvovat denně a nezískáš žádné kačky jiným způsobem než navštěvováním. Budeš-li dny vynechávat, může ti trvat rok, než se staneš šampionem, a naopak – napíšeš-li hned po registraci ohromně úžasný článek do Alíkovin, můžeš za něj dostat takovou odměnu, že se staneš šampionem prakticky ihned.

Existuje ještě jedna speciální hodnost: zatoulaný. Tu mají uživatelé, kteří se na Alíka dlouho nepřihlásili (od listopadu 2016).

Kolik korun českých je jedna kačka?
Neexistuje žádný přepočet. Kačky nejsou skutečné peníze (a nejde si je ani koupit za peníze). Cena dárků v katalogu závisí především na jejich dostupnosti a zajímavosti, ne na jejich tržní hodnotě v obchoďácích.

Neříkalo se kačkám dříve bodíky?
Říkalo. Ale když jsme zlepšili systém jejich sbírání, změnili jsme i název. Dříve byl jeden bodík za každou nalistovanou stránku, čímž si předchozí páníček Alíka zkoušel nahnat množství zobrazených reklam na úkor jejich účinnosti. Při změně provozovatele začátkem roku 2017 se změnila i definice toho, co znamená pojem „věrnost“. Oceňujeme pravidelné (pokud možno každodenní) navštěvování.