Jak funguje Alíkův věrnostní program?

Co jsou kačky?

Kačky jsou virtuální měna v Alíkově věrnostním programu, dříve známé jako „bodíky“. Věrnostní program je určen všem uživatelům Alík.cz (s výjimkou zaměstnanců MAFRA, a.s.). Jeho provozovatelem je Ing. Mojmír Mojzík, IČ: 05612144.

Pravidla pro sbírání kaček platná od 27. června 2017

  1. Do věrnostního programu je automaticky zařazený každý registrovaný uživatel webu Alík.cz.
  2. Každému uživateli je zřízeno tzv. kačkové konto, na které se mu budou připisovat získané kačky.
  3. Kačky se připisují za každodenní navštěvování stránek Alík.cz, za článek zveřejněný v Alíkovinách či po splnění mimořádného úkolu určeného k jejich získání (např. zaslání článku na určité téma).
  4. Za každý den, kdy uživatel navštíví portál Alík.cz, bude jeho kačkové konto navýšeno o 10 až 100 kaček. Tato odměna se každý navazující den bude zvyšovat o 10 kaček až do maxima 100 kaček (takže první den dostane 10, druhý 20, třetí 30… za desátý a každý další den dostane 100 kaček) a za každý vynechaný den se bude snižovat o 5 kaček.
  5. Za zaslání původního (vlastního) článku, který bude zveřejněn v Alíkovinách, získá uživatel 500 až 3000 kaček. Články posílejte prostřednictvím formuláře Čtenáři píší Alíkoviny. O tom, zda bude článek zveřejněn, rozhoduje redakce Alík.cz na základě atraktivnosti tématu a kvality zpracování. Více o psaní článků do Alíkovin v článku Čtenáři píší Alíkoviny: Jak psát Alíkoviny. Pokud bude zaslaný cizí (tj. opsaný, zkopírovaný) článek, budou odesílateli kačky strženy. Více v článku Trestné body za ukradený článek!
  6. Informaci o vývoji svého kačkového konta získá uživatel na speciální stránce k tomu určené.
  7. Nasbírané kačky je možno vyměnit za nejrůznější dárky a bonusy, jejichž nabídka bude pravidelně aktualizována v katalogu dárků.
  8. Vzhledem k výši poštovného do zahraničí nebudou dárky z katalogu zasílány mimo Českou republiku.
  9. Další kačky bude možné získat prostřednictvím časově omezených her a soutěží, o nichž budou uživatelé informováni na stránce se soutěžemi.
  10. Alík.cz si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla pro sbírání kaček. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění, nebude-li výslovně stanoven termín pozdější. Dále má Alík.cz právo kdykoli věrnostní program ukončit s účinností ke dni zveřejnění oznámení o ukončení, nebude-li v oznámení o ukončení výslovně stanoven termín pozdější.

Živá ukázka vlivu denních návštěv na výši odměny

Pod tímto grafem najdeš 31 zaškrtávátek, každé vyjadřuje jeden den. Zaškrtnutím můžeš určovat, zda v daný den Alík byl navštíven, nebo ne – graf ti automaticky ukáže, jak se podle toho mění výše odměny. Pod zaškrtávátky najdeš počty kaček, které by byly přidělené za daný den.

S kačkami souvisí i hodnosti

Sbíráním kaček je možné získat i takzvanou HODNOST. Výchozí hodností je Voříšek. Tuto hodnost mají všichni noví uživatelé Alíka. Sbíráním kaček mají šanci dosáhnout dalších hodností. Pro získání hodnosti je rozhodující absolutní počet nasbíraných kaček, nehledě na útratu za dárky. Je tedy možné nasbírané kačky vyměnit za dárky, aniž by to negativně ovlivnilo získání hodnosti.

Voříšek  ... všichni noví uživatelé
Junior 1 800 kaček  ... můžeš získat za 23 dní
Šampion 4 000 kaček  ... můžeš získat za 45 dní
Super šampion 10 000 kaček  ... můžeš získat za 105 dní (tři a půl měsíce)
Veterán 21 900 kaček  ... můžeš získat za 224 dní (sedm a půl měsíce)
Vůdce smečky 100 000 kaček  ... můžeš získat za 1005 dní (dva a tři čtvrtě roku)

Uvedené počty dní platí pro stav, když budeš Alíka navštěvovat denně a nezískáš žádné kačky jiným způsobem než navštěvováním. Budeš-li dny vynechávat, může ti trvat rok, než se staneš šampionem, a naopak – napíšeš-li hned po registraci ohromně úžasný článek do Alíkovin, můžeš za něj dostat takovou odměnu, že se staneš šampionem prakticky ihned.

Proč jsme změnili BODÍKY?
Protože jsme předělali systém jejich sbírání. Dříve byl jeden bodík za každou nalistovanou stránku, čímž si předchozí páníček Alíka zkoušel nahnat počet zobrazení reklam. Důsledkem byla nižší účinnost reklamních ploch a vyšší zátěž serverů, protože někteří koumáci používali na hromadné sbírání automat. Při změně provozovatele začátkem roku 2017 se změnila i definice toho, co znamená pojem „věrnost“. Oceňujeme pravidelné (pokud možno každodenní) navštěvování.

Kolik kaček je za jeden bodík?
Jedna kačka.

Proč se na mnoha místech stále používá starý pojem?
Protože na některých místech je změna pracnější. Řešíme změny postupně…