Soutěž: Vyveršovaná slova

Vyjmenované důvody pro soutěžní úvody

Čokoládový Alík, kterého znáte z Adventního kalendáře a Velikonoční pátračky, ještě stále není ve formě. Trčí ve sklenici jako tvrdé Y. Možná někdy i jako měkké I

… protože vysvitne-li sluníčko,
rozpustí se maličko.
Je jak obojetná souhláska,
u které když se zamlaská,
zašroubuje svoje víčko,
abys nesněd její íčko.

„Naučme se je lépe a znova,“
mumlá k vám skrz uzávěr,
„zveršujme vyjmenovaná slova!“
zvolá hrdě na závěr.

Zveršujte příběh obsahující vyjmenovaná slova

Napište Čokoládovému Alíkovi dopis s básničkou, která obsahuje pokud možno všechna vyjmenovaná slova na jednu z obojetných souhlásek.

Jelikož se na různých školách učí různé sestavy vyjmenovaných slov a nechceme se hádat, které jsou vlastně správné, pro účely této soutěže jsou správné jen a pouze tyto sestavy:

Bbýt, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav
Lslyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš
Mmy, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl
Ppýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se
Ssyn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat
Vvy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň
Zbrzy, jazyk, nazývat, Ruzyně

Můžete se zúčastnit i vícekrát, ale každou báseň napište do nového dopisu.

Báseň by měla být nápaditá a dobře zapamatovatelná, aby se ji mohl člověk naučit místo vyjmenovaných slov. ;-)

U každé souhlásky vybere porota tři vítěze s nejlepšími básněmi, kteří dostanou kačkovou odměnu ve výši osmisetnásobku (1. místo), čtyřsetnásobku (2. místo) a dvousetnásobku (3.místo) využitých vyjmenovaných slov z dané sestavy. Bude-li báseň na prvním místě obsahovat třeba 12 vyjmenovaných slov, dostane 9600 kaček (každé vyjmenované slovo se ale počítá jen jednou, nemá tedy smysl psát „sysel potkal sysla“).

Soutěž probíhá od 4. května do 4. června.

Vítězné básně vyhlásí a zveřejní Čokoládový Alík někdy v červnu.

Této soutěže se mohou účastnit pouze přihlášení uživatelé Alíka.

Co když neumím moc dobře hledat rýmy?
Mrkni na rýmy.cz, tam je moc pěkný vyhledávač.

Můžou být slova v básni v jiném tvaru?
Ano, ale musí to být tvar, v němž se nachází tvrdé Y. Takže „nazvi“ místo „nazývat“ se nepočítá, ani „brzičko“ místo „brzy“.

Musí být vyjmenovaná slova použita v uvedeném pořadí?
Nemusí. K pořadí slov porota nebude přihlížet.

Mohou být v básni použitá vyjmenovaná slova na více souhlásek?
Jedna souhláska musí být hlavní. V textu se samozřejmě můžou vyskytnout i jiná slova s ypsilonem, ale neměla by hrát důležitou roli. V případě výhry nebudou nadbytečná slova z jiné souhlásky započítaná do kačkové odměny.

Kdo bude v porotě?
Redakce Alíka a zvěrolékař –MM–.

Mám nějakou otázku, na kterou tu není odpověď?
Nemáš. A jestli se mýlíme, zeptej se prosím třeba na nástěnce. Pokud pošleš Čokoládovému Alíkovi otázku dopisem, možná mu zapadne v záplavě soutěžních básní.