Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?
  1759725

  Vizitka naposledy upravena:
  27. července ve 23:00

  Profilový obrázek:
  Tohle jsem nakreslila včera..., © sonicNfnf

  Styl vizitky:
  Nuda v noci, © HelPik

  sonicNfnf

  Moje přezdívka: sonicNfnf
  šampionka

  S Alíkem kamarádím už 316 dní. Jsem holka. Mé skutečné jméno je kačka. Místo, kde bydlím, se jmenuje přece v ostravě. Mezi moje zájmy patří cestování, historie, hry, hudba, chat, chovatelství, internet, kutilství, malování, muzea, nakupování, počítače, příroda, tanec, tvoření, umění, vaření, vesmír, zahrada, zvířata. Naposledy jsem Alíka navštívila letos 30. července, nyní jsem offline. Moji vizitku už navštívilo 185 kamarádů.

  Přihlas se a přidej si mě mezi své kamarády.

  Co chci říct světu:

  Ahoj but vítana na mé fizitce!!! ??To jsem já nfnf mám 10 kaček a můj tento profil je sonicNfnf a přidejte si mně do přatel mám ráda tyto smajlíky>X<-(8:o)(8:°):-c$>(ÍÍÍ)Z jsou pěkný.Mám ráda pohádku oggy a švábi miluju v pohádce švába marky a joey

  Chcete si přečíst pohádku na dobrou noc? Tak Šestero labutí
  Byl jednou jeden král a ten si vyjel na lov do lesa, ale při pronásledování zvěře se svým lidem ztratil a pak v tom lese zabloudil a nemohl najít cestu ven. Tu uviděl, jak k němu přichází stařena s ošklivou třaslavou hlavou; inu, čarodějnice. „Milá matičko,“ pravil král: „můžeš mi ukázat cestu ven z lesa?“ „Ano, to mohu, můj králi a pane,“ odpověděla babice: „ale mám jednu podmínku. Když ti nepomohu, nikdy z tohoto lesa nevyjdeš a bídně tu zahyneš.“ „Jaká je tvoje podmínka?“ zeptal se král. „Mám dceru,“ řekla stařena: „je krásná jako bílý den, podobnou ve světě nenajdeš. Udělej z ní královnu a svoji ženu, pak ti ukáži cestu.“ Král měl strach, že z lesa sám nedostane, a tak souhlasil. Stařena ho zavedla do svého domku, kde seděla u krbu její dcera a byla opravdu velmi krásná, ale králi se stejně nelíbila, při pohledu na ni se mu zachvělo srdce. Ale nebylo zbytí, posadil dívku před sebe na koně a stařena mu ukázala cestu a za nedlouho dorazil na královský zámek, kde byla brzy svatba.

  Ten král byl už jednou ženatý a s první ženou měl sedm dětí, šest chlapců a jedno děvčátko. Děti pro něj byly to nejdražší na celém světě, a protože se bál, aby jim macecha neublížila, odvezl je do skrytého zámku, který stál na utajeném místě uprostřed hlubokého lesa. Cestu k zámku nebylo snadné nalézt, sám král ji nalezl vždy jen pomocí klubka příze, které mu dala jedna moudrá vědma; bylo nadáno kouzelnou mocí, když je člověk hodil na zem, kutálelo se pryč a ukazovalo mu cestu. Za milovanými dětmi chodil král tak často, že královna jeho nepřítomnost postřehla a byla zvědavá, co sám pohledává v lese, co tam má skryto. Rozdala velmi mnoho zlata královým sluhům, kteří jí to tajemství prozradili, dokonce jí pověděli i o tom kouzelném klubku, které jediné jí může ukázat cestu. Teď neměla královna klidu, dokud králi klubko nesebrala, když ho zrovna nestřežil, a nevyrobila sedm sněhobílých hedvábných košil, které očarovala; však říkají, že jablko nepadá daleko od stromu!

  Jednoho dne si král opět vyjel na lov a královna popadla klubko i košilky a vydala se do lesa také. Princové byli radostí bez sebe, když viděli někoho přicházet, mysleli, že to je milovaný otec a běželi mu vstříc. Místo otce před nimi ale stála královna a než se nadáli, na každého z nich hodila očarovanou košilku. Sotva se hedvábí dotklo jejich tělíček, proměnili se chlapci v labutě a ty odlétly pryč. Královna odešla spokojeně domů, věřila, že se nevlastních dětí zbavila. Ale malá princeznička se svými bratříčky nebyla, a tak na ni královna zapomněla.

  Druhého dne přišel děti navštívit král, ale nenašel nikoho než dcerku. „Kde jsou tvoji bratři?“ „Ach, milovaný tatínku,“ odpověděla: „jsou pryč a já jsem zůstala sama.“ A pak mu vyprávěla, co viděla oknem, jak se bratříčci proměnili v labutě a ty pak uletěly pryč. A ukázala mu pírka, která zůstala ležet na dvoře. Král se zasmušil, ale nevěřil, že by královna učinila něco tak zlého, a protože se bál, že i dívence se něco přihodí, chtěl ji vzít s sebou. Ale ta měla z macechy strach, a proto otce uprosila, aby mohla zůstat ještě jednu noc v lesním zámku. Princezna se však rozhodla, že půjde bratříčky hledat, a když nastala noc, utekla do lesa.

  Šla dlouho předlouho lesem, až padala únavou, když tu uviděla lesní chaloupku, a tak vstoupila dovnitř. Stálo tam šest postelí, ale neodvážila si do žádné lehnout, vlezla si pod jednu z nich, aby přenocovala na tvrdé zemi. Ale sotva zapadlo slunce, uslyšela nějaký hluk a otevřeným oknem dovnitř vlétlo šest labutí. Ty dosedly na zem a čechraly si peří tak dlouho, až z nich jejich labutí kůže spadla jako košile. Tu princezna uviděla, že jsou to její bratři, zaradovala se a vylezla z pod postele. Bratři byli radostí bez sebe, když ji viděli, ale ta radost neměla dlouhé trvání. „Tady nemůžeš zůstat.“ řekli: „Tohle je doupě banditů, až přijdou domů a naleznou tě, zabijí tě.“ „Copak vy mne nemůžete ochránit?“ zeptala se. „Ne.“ odpověděli: „My shazujeme svoji labutí kůži každý večer jen na čtvrt hodiny, kdy máme svoji lidskou podobu, pak se zase staneme labutěmi.“ Dívka se rozplakala a ptala se: „Copak vás nelze nijak vysvobodit?“ „Ale ano, ale je to těžké, přetěžké.“ odpověděli: „Nesměla bys šest let promluvit, ani se zasmát a musela bys po ten čas ušít šest košil z bodláku. Jedno jediné slůvko zmaří všechnu tvoji námahu!“ A když jí to bratři vypověděli, uplynula právě ona vyměřená čtvrthodina a oni opět jako labutě odletěli oknem.

  Dívenka se pevně rozhodla, že svoje bratry vysvobodí, i kdyby ji to mělo stát život. Opustila lesní chýši a odešla do hloubi lesa. Tam si sedla na jeden strom, aby tam přenocovala. Ráno natrhala bodláčí a začala pracovat. Mluvit neměla s kým, ke smíchu jí stejně nebylo, a tak jen seděla a myslela na svoji práci.

  A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

  Jednoho dne se vydal král té země do toho lesa na lov. Jeden z jeho lovců přijel až pod ten strom, na kterém seděla dívka, a zavolal nahoru: „Kdopak jsi?“ Ale nedostal žádnou odpověď. „Pojď dolů! Nic se ti nestane!“ Ale dívka jen nesouhlasně zavrtěla hlavou. A když ji dál obtěžoval otázkami, hodila mu dolu zlatý řetěz, aby jí dal pokoj a šel pryč. Ale on toho nenechal, a tak mu hodila zlatý pás, a když ani to nepomohlo, tak podvazky a nakonec všechno, co mohla postrádat, až ji zůstaly jen košilky, které šila. Ale lovec se nenechal odbýt, vylezl na strom, dívku popadl a zavedl ji před krále.

  Král se zeptal: „Kdo jsi? Co jsi dělala na tom stromě?“ Ale děvče neodpovědělo. Král se jí ptal ve všech řečech, které znal, ale ona mlčela jako ryba; tedy jako velmi krásná ryba, až se jednomu tajil dech. Kdo by se divil, že se králi zalíbila natolik, že ji zahalil do svého pláště, posadil před sebe na koně a odvezl na zámek. Tam ji oblékli do krásných šatů, to vám byla krása, zářila jako slunce v jasném dni; jen po celou dobu nepromluvila ani slovo. Posadili se ke stolu a král, okouzlený jejím zjevem a skromností, řekl: „Tebe a žádnou jinou na celém světě si vezmu za ženu!“ A bylo to! Za pár dní se s ní opravdu oženil, což nebylo po chuti králově matce. Ta žena, od přírody zlá a nepřející, byla s takovou nevěstou nespokojená, mluvila o ni jen zle; kdoví odkud ta děvečka pochází a krále není hodna.

  Za rok poté se mladičké královně narodilo dítě, ale tchýně se vplížila do ložnice, dítě odnesla a spící královně pomazala ústa krví. Pak běžela ke králi a na královnu žalovala, že je lidožravá. Ale král tomu neuvěřil a poručil, že jeho ženě nesmí nikdo ublížit. Královna zatím mlčky seděla u své práce, pilně šila košilky a na nic jiného nepomyslila. Když za rok povila další dítko, zlá tchyně svůj zlý skutek zopakovala, ale ani tentokrát král tomu úskoku neuvěřil, pravil, že královna je dobrá, zbožná a nevinná; jistě to jednoho dne vyjde najevo. Ale pak zmizelo i třetí novorozeně a to bylo i na krále moc. Postavili královnu před soud, a protože na svoji obhajobu neřekla ani slůvko, nemohl král dělat nic jiného než ji vydat katu.

  Přišel den, kdy měla být upálena na hranici, a byl to i poslední den šestileté lhůty,ve které musela mlčet a šít košilky. Ty byly takřka hotovy, jen jedné chyběl levý rukáv. Když vedli královnu na hranici, měla košilky pověšeny na rukou, a když zapálili oheň, rozhlížela se s obavami kolem. Tu konečně přiletělo šest labutí a chvíle vysvobození se přiblížila. Labutě kroužily kolem hořící hranice tak, aby královna mohla na každou z nich hodit košilku; a sotva se dotkly jejich těla, změnily se labutě opět v prince, jen ten nejmladší měl místo levé ruky stále labutí křídlo. Padli si do náruče a pak královna předstoupila před krále, který byl velmi překvapen, a promluvila: „Milovaný manželi, nyní mohu mluvit a vše ti objasnit. Jsem nevinná a falešně nařčená!“ A vyprávěla králi o zlých skutcích královny matky, která jeho tři děti odnesla pryč a ukryla. Král se velmi zaradoval, ale zlá královna matka k radosti důvod neměla. Ještě téhož dne skončila na hranici, kterou připravila pro svoji snachu.

  Král, královna a šest bratrů žilo pak dlouhá léta v lásce, naději a dostatku.


  $>$>$>$>$>$>$>$>$>

  Mám ráda:

  Harryho pottera
  Pejsky
  prvouka,čtení,psaní,matematika
  normalní kamarádi
  pohátky:-3:-3 mladí titáni,Gumbalův užasný svět,
  mezi námi medvědi.
  LPS,enchantimals
  výlety
  dovolená
  prazdniny
  mám také vzpomínky https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKHzVPcvw9GotNPEZ316o4vZIJzgmOdhNJbV_0vvE677QGAdL
  Pizza
  kaše
  Dort
  Housky
  alík.cz
  raketka.cz
  WWW.hpd.cz já tam často nechodím ale někdy ano:-D
  natačet přes mobil
  Haloween
  Vánoce
  Léto a létní čas
  Zimu zimní čas
  Sníh a sněhulák
  Jezdit na saních
  Vánoční stromeček
  pohátky:-3;-)
  Mám ráda fialovou bárvu zelenou bárvu žlutou bárvu růžovou bárvu a modrou bárvu:-3??
  Provokování buffy-forever]:-)

  Nemám ráda:

  namyšlené lidi
  Kočky
  zlost]:-)]:-)Rv:-E
  MAZÁNÍ ALÍKOVIN:-E:-E:-E
  nekamarády:-$]:-)8-oRvRv
  pokuty kiblu jako kačky říka se mince kible kačky.česky jazyk:-(
  Falešné kamarádi
  školu]:-):-$:-Q:-o
  Křik
  Tyto smajliky:-o:-E:-Q]:-)Rv:-$
  Houby radši se na houby chci zviknout
  :-3:-3

  Moje vybrané obrázky:

  Můj obrázek Můj malý pony Fluttershy

  Nástěnky, které jsem založila:

  Název Příspěvků Zakládající příspěvek Poslední příspěvek
  Jakou zeleninu máš rád/a 30 sonicNfnf
  26. listopadu 2019
  aneta1621
  25. července v 19:05
  Dragon Mania Legends 8 sonicNfnf
  3. června ve 14:02
  sonicNfnf
  6. června ve 13:21
  Jaké máte přání? 11 sonicNfnf
  29. prosince 2019
  Hromádka
  30. dubna ve 12:59
  Ptejte se mně (sonicNnfnf) na otázky cokoliv! 6 sonicNfnf
  11. února v 19:38
  sonicNfnf
  12. února v 18:11
  Lps vs Ty beanie boos 5 sonicNfnf
  21. ledna ve 20:28
  sonicNfnf
  25. ledna v 11:53
  Jaké jídlo máš rád? 12 sonicNfnf
  10. prosince 2019
  sonicNfnf
  18. prosince 2019
  Soutěž:Pro nejpěknější jméno princezna 6 sonicNfnf
  26. listopadu 2019
  sonicNfnf
  26. listopadu 2019
  sonicNfnf nástěnka 15 sonicNfnf
  18. listopadu 2019
  raper454
  25. listopadu 2019
  Křeček nebo fretka co bys přála za zvířátko? 31 sonicNfnf
  28. října 2019
  andyell
  23. listopadu 2019
  Unikitty kamarádi 8 sonicNfnf
  24. října 2019
  sonicNfnf
  21. listopadu 2019
  co je vám vtipného? co jste třeba vyděli na youtube? 29 sonicNfnf
  12. října 2019
  sonicNfnf
  19. října 2019
  Vánoce Kapřík na Vánoce 15 sonicNfnf
  8. října 2019
  sonicNfnf
  9. října 2019
  milovníci šmoulu 13 sonicNfnf
  25. září 2019
  sonicNfnf
  3. října 2019
  holčíčí deníček přatelství-můj deníček přatelství i s alíkem♥♥♥ 38 sonicNfnf
  25. září 2019
  sonicNfnf
  26. září 2019
  Velký klub pro všechny lidi zamčeno sonicNfnf
  16. února ve 13:35
  majdula2000
  16. února v 16:40
  Jaké nápady máte na DIY? zamčeno sonicNfnf
  21. ledna v 19:56
  majdula2000
  21. ledna v 19:58
  Mazlíčkové a mazlíčci zamčeno sonicNfnf
  24. října 2019
  Kralinda35
  25. října 2019
  Jaké dárky chcete k vánocum? A vánoce je nejlepší a na koho se těšíte? zamčeno sonicNfnf
  17. října 2019
  majdula2000
  17. října 2019
  LITTLEST PET SHOP LPS zamčeno sonicNfnf
  17. října 2019
  majdula2000
  17. října 2019
  Rady typy na DIY zamčeno sonicNfnf
  26. září 2019
  Makinka009
  26. září 2019
  www.rexo.cz najdete tám hry komixi si můžete nakreslit. zamčeno sonicNfnf
  25. září 2019
  majdula2000
  25. září 2019
  kdo zná už dávno alík.cz? zamčeno sonicNfnf
  25. září 2019
  majdula2000
  25. září 2019
  jak si uživate prazdniny? já jsem si dobře užilá prazdniny zamčeno sonicNfnf
  25. září 2019
  paratko2323
  25. září 2019
  milujeme zvířátka ano!!!! zamčeno sonicNfnf
  25. září 2019
  majdula2000
  25. září 2019
  milujeme kočky nebo psi? zamčeno sonicNfnf
  24. září 2019
  Kralinda35
  24. září 2019

  Nástěnky, které jsem si oblíbila: (jen 30 nejživějších z celkem 42)

  Název Příspěvků Zakládající příspěvek Poslední příspěvek
  Město, jméno ~ 300 Trkalek34
  24. března 2019
  Trkalek34
  včera v 8:21
  Osobní nástěnky Úkoly od Kopčema ~ 300 Kopčem
  10. září 2019
  JMkolo83
  předvčírem v 17:36
  Doplň slovo do věty ~ 500 Rapo
  29. prosince 2019
  Kubík111
  předvčírem v 16:30
  Matematika Baví vás matematika? ~ 150 klobáska
  4. listopadu 2017
  aneta1621
  předvčírem v 8:03
  Harry Potter Klub pro Potterheady ~ 2 tisíce Kralinda35
  17. prosince 2019
  Mataty8
  pondělí v 11:56
  Vývoj Alíka Nástěnka přání a stížností + nápady na vylepšení Alíka ~ tisíc dennisvet
  13. července 2017
  majdula2000
  sobota ve 21:11
  Soutěž o nejlepší obrázek na vizitce ~ 400 VikiKlára
  22. září 2018
  Dotynka
  30. července v 9:11
  Jaké chipsy máte rádi? 55 rapper454
  15. února 2019
  LillMissAlex
  27. července v 18:49
  Sociální sítě Web Rexo ~ 400 Lucie246
  21. října 2017
  LillMissAlex
  26. července ve 14:52
  Nejbláznivější sen ~ 150 SVETLO
  28. září 2017
  Holka12letá
  22. července ve 14:34
  Hudba Karel Gott zemřel ~ 100 rapper454
  2. října 2019
  evzuuulka
  21. července v 9:28
  Psaní a kreslení ze znaků a smajlíků ~ 150 majdula2000
  28. července 2019
  JáJá1
  19. července v 18:00
  Výzvy Tady pište jenom anglicky! ~ 100 Ťapka2008
  19. listopadu 2017
  UndiLoveMe69
  17. července ve 20:22
  Nástěnka hrošího smajlíku ~ 500 Hroch Pepíček
  15. května 2019
  Hogo
  2. července ve 13:12
  Dragon City 41 Penubra_Shade
  27. března v 15:17
  Penubra_Shade
  30. června v 8:35
  Jak vyrobit sliz? 72 jednorožecpetra
  29. ledna 2018
  píp
  14. června v 10:21
  Dragon Mania Legends 8 sonicNfnf
  3. června ve 14:02
  sonicNfnf
  6. června ve 13:21
  Politika Andrej Babiš 46 chňóst
  1. října 2019
  Hogo
  6. června v 7:41
  Holub, slon, surikata, žabka či hroch? Co máš radši? Počítáme! ~ tisíc lékařský
  15. července 2018
  PAAJAaALIIK
  7. května v 11:48
  Mazlíčci Soutěž o nejošklivější jméno pro žabku ~ 350 tomato
  14. června 2019
  tomato
  29. dubna v 18:40
  Slavné osobnosti, které zemřely ~ 100 Lacko5
  5. ledna 2018
  Lacko5
  14. března ve 20:16
  Do jaké třídy chodíš 76 Kuželák7
  7. prosince 2018
  Jozkasomja
  4. února v 17:02
  Jaké nápady máte na DIY? zamčeno sonicNfnf
  21. ledna v 19:56
  majdula2000
  21. ledna v 19:58
  Mazlíčci Anketa: Pes nebo kočka? Co máš radši? ~ 6 tisíc Terinna
  18. března 2007
  kočička2
  23. prosince 2019
  Vánoce Tipy na vánoční dárky 88 JojoLady
  11. listopadu 2018
  JojoLady
  20. prosince 2019
  Programování s šipínem 41 šipín
  26. června 2018
  raper454
  2. prosince 2019
  Soutěž:Pro nejpěknější jméno princezna 6 sonicNfnf
  26. listopadu 2019
  sonicNfnf
  26. listopadu 2019
  Unikitty kamarádi 8 sonicNfnf
  24. října 2019
  sonicNfnf
  21. listopadu 2019
  Lps a lps 21 magdalenka09
  15. ledna 2018
  terinkanov
  8. listopadu 2019
  Chceš napsat nějakou knížku? 30 šipín
  12. srpna 2017
  sonicNfnf
  27. října 2019

  Hry, které jsem si oblíbila: